idea, czyli czym jest rejs architektów

W sierpniu 2005 roku 5-ro studentów 1-go roku Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej wspólnie uczestniczyło w bałtyckim rejsie szkoleniowym na pokładzie STS Fryderyk Chopin. Po rejsie zorganizowano wystaw fotograficzn w gmachu Wydziału Architektury i w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Due zainteresowanie i dobre opinie na temat wystawy sprawiły, e jej organizatorzy postanowili powtórzy rejs w szerszym gronie kolegów z Wydziału. Tak powstał pomysł na Rejs Architektów - plener fotograficzno-malarski.

Dlaczego plener? Studiowanie architektury polega m. in. na poznawaniu technik warsztatowych i rozwijaniu praktycznej umiejtnoci posługiwania si nimi. Najbardziej podstawowymi technikami warsztatowymi w pracy architekta s rysunek, fotografia i malarstwo, a jedn z podstawowych form ich rozwijania s włanie wyjazdy plenerowe.

Dlaczego pod aglami? Na rejsie wszyscy uczestnicy stanowi załog szkoleniow jachtu, uczestniczc w systemie wacht (słub) we wszystkich pracach zwizanych z funkcjonowaniem jednostki (manewrowanie, nawigacja, prace bosmaskie, dyury w kuchni, itd.), co znakomicie słuy dobrej integracji i pozwala kształtowa najlepsze cechy charakteru, bo na pokładzie kady odpowiedzialny jest za wszystkich. Wan cech ycia na jachcie jest cigła praca w grupie, która jest nieoceniona take w przyszłej pracy zawodowej architekta. Ponadto wspólne przebywanie na jachcie (kajuty, kambuz, pokład, wachty) i bezkres wody stwarzaj znakomite warunki do długich, twórczych debat, które s tak wane w zawodzie architekta, a o które tak trudno, jeli cigle gdzie biegniemy, odbieramy telefony, czy po prostu si nie spotykamy.

W tym roku, po 4 latach, przerwy, wracamy do organizacji Rejsów Architektów. Tym razem w odświeżonej formule. W mniejszym, bo 12 osobowym gronie płyniemy zwiedzić dwie najpiękniejsze stolice Skandynawii - Kopenhagę i Oslo.

Dzięki ograniczonej ilości portów i ściśle określonej trasie będziemy mogli koncentrować swoje siły na poznaniu i doświadczaniu architektury tych pięknych miejsc. Zwiedzanie będzie miało formułę seminaryjną - każdy z uczestników przed wypłynięciem dostanie obiekty do opracowania, a w trakcie rejsu - podczas wspólnego spaceru - będzie je prezentować. Czy w trakcie chodzenia po mieście, czy to wieczornych debat na pokładzie będzie okazja, żeby wreszcie, na spokojnie, luźno i w wakacyjnej atmosferze porozmawiać o współczesnej architekturze. Oczywiście nie rezygnujemy też z tradycyjnej części plenerowej przedsięwzięcia. Na robienie zdjęć i wykonanie kilku rysunków, czy akwarel na pewno znajdziemy potrzebny czasu.

Nadzór merytoryczny nad rejsem objął dr Maciej Czarnecki z Zakładu Architektury Współczesnej, Wnętrz i Form Przemysłowych WAPW.